Kategorie
spacery Tatry

Wielkim są dobre ścieżki rowerowe

Chyba, każdy (kto jedzie na rowerze) może powiedzieć, że jest dostrzegalny wzrost liczby kilometrów tras, ścieżek rowerowych.

Szczególnie jest to widoczne w regionach turystycznych oraz dużych miastach Polski. Wzrasta komfort jazdy rowerem, poprawione zostaje bezpieczeństwo cyklistów i co za tym idzie pieszych. Odseparowanie ścieżek rowerowych od ulic i chodników przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w sposób znaczący. Z roku na rok przybywa ścieżek, szlaków rowerowych.

wycieczki rowerem
wycieczki rowerem